Top
Competition Timeline
 1. Voting Starts

  1st
 2. Double Power Up

  10th
 3. 1st Knock-Out

  12th
 4. Quad Power Up

  18th
 5. 2nd Knock-Out

  20th
 6. Double Power Up

  22nd
 7. Triple Power Up

  31st

Okuhle

Ingane ngithanda ngokuthi iyangazi futhi iyabathanda abantu indlela engithanda ngayo angifuni lutho ngaye iyathanda ukudlala futhi ihlakaniphile mesingekho ekhaya iyabonga iqalaqalazile lapho isuke isibona ukuthi ayi la asikho ekhaya ihlakaniphile nje into engibona kuyona zonke izinto uzozenza ngokushesha ave ekuthanda ukudla Mase kuba umuntu ozilalelayo.

Vote for Okuhle

No votes yet, be the first to vote for Okuhle Place
 • Vote by Crypto Currency

  750 votes
  Bitcoin Logo..
  1500 votes
  Bitcoin Logo..
  3200 votes
  Bitcoin Logo..
  6500 votes
  Bitcoin Logo..
  11500 votes
  Bitcoin Logo..
  20000 votes
  Bitcoin Logo..
 • Vote by Credit Card (Yoco)

  500 votes
  Credit Card Logo..
  1000 votes
  Credit Card Logo..
  2200 votes
  Credit Card Logo..
  5000 votes
  Credit Card Logo..
  10000 votes
  Credit Card Logo..
  15000 votes
  Credit Card Logo..
 • Vote by Credit Card

  500 votes
  Credit Card Logo..
  1000 votes
  Credit Card Logo..
  2200 votes
  Credit Card Logo..
  5000 votes
  Credit Card Logo..
  10000 votes
  Credit Card Logo..
  15000 votes
  Credit Card Logo..
 • Vote by Snapscan

  500 votes
  Snap Scan Logo
  R25.00
  1000 votes
  Snap Scan Logo
  R50.00
  2200 votes
  Snap Scan Logo
  R100.00
  5000 votes
  Snap Scan Logo
  R200.00
  10000 votes
  Snap Scan Logo
  R350.00
  15000 votes
  Snap Scan Logo
  R500.00
 • Vote by SMS

  NOTE: 1. FREE / BUNDLE SMSes DO NOT APPLY. PLEASE NOTE THE COST PER SMS BELOW. 2. YOUR CELL PROVIDER MAY BLOCK OR LIMIT PREMIUM SMS. IF YOUR VOTE IS NOT ACKNOWLEDGED PLEASE STOP VOTING

  40 votes
  k2207164a3 to 35108
  R3.00 / sms
  550 votes
  k2207164a3 to 38569
  R30.00 / sms
 • Vote by Free Vote

  200 votes
  log in or register to vote.

Other entries

Comments (0)

Leave Comments